Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ​ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา​ พึ่งพันธุ์​ พร้อมบุคลากรมหาวิทยาล​ัย​กาฬสินธุ์​ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ โดยมี​ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และรับบริจาคโลหิต ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เหล่ากาดจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 จากนั้น นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นดอนญ่าควีนสิริกิติ์ บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin