Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ และชิงชนะเลิศการแข่งขัน ICDL Thailand Digital 2023 โดยการนำของ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม ผู้ช่วยอธิการบดีฯ นำนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบและชิงชนะเลิศการแข่งขัน ICDL Thailand Digital 2023 สุดยอดทักษะดิจิทัลของประเทศไทย เข้ารับมอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลฯ กับ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่ง นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกนี้ เป็นสุดยอดทักษะดิจิทัลของประเทศไทย ตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin