ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา พื้นที่ในเมือง เสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยภายในหอพักสวัสดิการนักศึกษา

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น.ที่ผ่านมา ณ อาคารบริการกลางและโรงอาหารหอพักสวัสดิการนักศึกษา พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 พื้นที่ในเมือง พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา รับประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยภายในหอพักสวัสดิการนักศึกษา และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin