Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566​ เวลา​ 09.00​ น. ที่ผ่านมา บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์​ ร่วมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี​ 2566 เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย มีความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนตลอดทั้งได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ อย่างมีความมั่นคง ภายในงานมีขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาทุกคุ้มวัด กิจกรรมหล่อต้นเทียน โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี​ 2566ในครั้งนี้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin