คณะผู้บริหาร​ และบุคลากร​ ม.กาฬสินธุ์​ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย (หลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น)พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่​ 28 กรกฎาคม 2566 ที่วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ​ รองอธิการบดี​มหาวิทยาล​ัย​กาฬสินธุ์​ และบุคลากร​มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย (หลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น)พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566​ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล พระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสงฆ์ ให้ศีล จากนั้นพระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย (หลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น) ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และนำเจริญสมาธิ 5 นาที เพื่อถวายพระราชกุศล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่าขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย (หลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น) พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin