กองกิจการนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา เสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยภายในหอพักสวัสดิการนักศึกษา

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา พื้นที่นามน รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ซึ่งพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา รับประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยภายในหอพักสวัสดิการนักศึกษา และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin