ม.กาฬสินธุ์ จัดงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

งานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เกษตรกร สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดกาฬสินธุ์และเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมาแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา​ 17.00​ น.​ ที่ผ่านมา ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์​(พื้นที่ในเมือง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 โดย​ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์​ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน​ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน​ ซึ่งกำหนดจัดงาน ในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์​ และเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน และเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดกาฬสินธุ์และเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมาแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การประกวดควายงามลุ่มน้ำปาว การประกวดธิดาเกษตร การประกวดไก่พื้นเมือง การประกวดกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์ การประกวดมันสำปะหลัง การแข่งขันทักษะทางการเกษตร ทักษะการประกอบอาหาร การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง การแข่งขันจัดตู้ปลาสายธารแห่งเมืองกาฬสินธุ์ การแข่งขันส้มตำปลาร้ากาฬสินธุ์ การประกวดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนั้นภายในงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยังมีสินค้าให้ชิม ช็อป ใช้อย่างจุใจ โดยมีการแบ่งโซน อาหาร ของใช้เบ็ดเตล็ด สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ พันธุ์ไม้งาม เฟอร์นิเจอร์ สวนสนุก ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปศุสัตว์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin