Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เวลา 07.00 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 วันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา วันดังกล่าวมีพิธีเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่  น้องใหม่ร้องเพลง KSU  ถ่ายภาพที่ระลึกน้องพี่ KSU “เมฆพยับหมอก รุ่นที่ 8”

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin