ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันตันไม้แห่งชาติ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขบูชา

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ บริเวณพุทธมณฑลจังกวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พระครูปริยัติพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอดอนจาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขบูชา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เล็งเห็นถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา โดยมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมกิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการนำต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีประวัติทางพระพุทธศาสนาซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปลูกไว้ ณ บริเวณรอบฐานองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) และปลูกต้นไม้พันธุ์อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin