ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ อาคารกิจการนักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 3 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ซึ่งนำโดยนายเดชรัฐ สิมศิริ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต #ทูบีมอน้ำดำ#เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด#โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด#TOBENUMBERONE#ทูบีนัมเบอร์วัน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin