Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีไหว้ศาลแม่เหี่ยน เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนขึ้นตึกใหม่สำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์​ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin