คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 ส่งสุขวันสงกรานต์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร สรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 ส่งสุขวันสงกรานต์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin