Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมงานสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2566 หรือ ปีใหม่ไทย ณ เฮือนนาดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดยกิจกรรม มีรดน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร ปราชญ์ชาวบ้าน และคณะผู้บริหาร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin