คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง โดยรองศาสตราจารย์จีระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พ.ศ 2566 ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่เป็นผู้เสียสละและอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงตระหนักถึงเกียรติหน้าที่ความสามัคคีความซื่อสัตย์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นอย่างดี และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การดำเนินกิจกรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ร่วมเป็นผู้มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บำรุงและพัฒนาสถานที่บริเวณโดยรอบพระวิรุณทรงนาค ลานบุญลานธรรม และบริเวณสำนักงานต่างๆ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin