นักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน ม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลการเข้าร่วมการแข่งขัน “การสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับนักศึกษานานาชาติในระดับอุดมศึกษา ฯ ” ครั้งที่ ๘

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รองศาตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปี ๓ ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมการแข่งขัน “การสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับนักศึกษานานาชาติในระดับอุดมศึกษา ฯ ” ครั้งที่ ๘ ในหัวข้อ “Internet +” (互联网+) จากผลงาน “ทิวทัศน์ไทย” และ “ท่องเที่ยวไทย”ซึ่งจัดการแข่งขันโดย มหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีซีอาน (Xi’an Architecture and Technology University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมี Ms.Shu Haiyan เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin