สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์จัดการแสดงแฟชั่นโชว์ ผ้าโบราณพื้นเมือง พร้อมการแสดงฟ้อนละครวัฒนธรรมภูไท ในงาน “มงานฟื้นใจเมือง “ภูมิถิ่นแก่งสำโรง โค้งสงเปลือย”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ นำโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และนักศึกษา จัดการแสดงแฟชั่นโชว์ ผ้าโบราณพื้นเมือง พร้อมการแสดงฟ้อนละครวัฒนธรรมภูไท เพื่อนำเสนอในงาน “มงานฟื้นใจเมือง “ภูมิถิ่นแก่งสำโรง โค้งสงเปลือย” 📍ณ บริเวณศาลเจ้าโสมพะมิตร (ตลาดริมน้ำปาว)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin