วงโปงลางศิลป์ภูไท ม.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม วงกลองยาวอีสาน วงโปงลาง และวงดนตรีลูกทุ่ง ในงาน “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ วงโปงลางศิลป์ภูไทมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม วงกลองยาวอีสาน วงโปงลาง และวงดนตรีลูกทุ่ง ในงานประเพณีเทศกาล “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งการแสดงลำกลอนเล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง นำโดยแม่ครูชไมพร รุ่งนภา ณ บริเวณโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อำนวยการแสดงโดย : รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน และควบคุมการฝึกซ้อมโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin