นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน “เมฆพยับหมอกเกมส์” ครั้งที่ ๕ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และความสามารถด้านกีฬาและสุขภาพ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภานใน “เมฆพยับหมอกเกมส์” ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ “เมฆพยับหมอกเกมส์” ครั้งที่ ๕ ซึ่งจัดโดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างคณะ ส่งเสริม ความสามารถด้านกีฬาและสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการแสดงพลังของกองเชียร์และผู้นำเชียร์ รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติด

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin