Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์”เมฆพยับหมอกเกมส์ ครั้งที่ 5″ ประจำปีการศึกษา 2565ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 #เมฆพยับหมอกเกมส์ครั้งที่5 #KSUsport2023 #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin