คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมหารือกับนายประภากร ยอดโตมร ผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น หรือ Hyogo University ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งมีการหารือในรูปแบบออนไลน์กับ Professor Kayako Kinshi จากมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin