ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับดร.มนูญ​ ชื่นชม วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี มอบสื่อการสอน ได้แก่ หุ่นยนต์สอนภาษาจีน และsofewear สอนภาษาจีนและภาษา English มูลค่ากว่า ๗๐,๐๐๐ บาท

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับท่านดร.มนูญ​ ชื่นชม วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี โดยท่านดร.มนูญ ชื่นชม สถาบันการศึกษาได้มอบสื่อการสอน ได้แก่ หุ่นยนต์สอนภาษาจีน และsofewear สอนภาษาจีนและภาษา English มูลค่ากว่า ๗๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น ได้หารือร่วมกันในการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน EV Technology และ การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมส่งบุคลากรกลุ่มดังกล่าวไปสู่ต่างประเทศ ได้แก่ จีน เยอรมัน ญี่ปุ่น และสถานประกอบการในประเทศไทย ตามนโยบาย Job Guarantee ของทั้งสองสถาบัน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin