Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นางปฏิมา บุษราคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท และจักรยาน 1 คัน เพื่อร่วม “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปี 2566 เนื่องในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานรับมอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ✨️เปิดรับบริจาคสิ่งของรางวัลเพื่อออกเป็นรางวัลสลากกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือเงินสดเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ หรือผู้เดือดร้อนจากภัยต่าง ๆ ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ 043-811234

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin