ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นที่จอดรถยนต์ชั่วคราว ในงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดประจำปี 2566

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลให้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นที่จอดรถยนต์ชั่วคราว ในงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดประจำปี ซึ่งมีขนาดพื้นที่ประกอบการจำนวน ๔ ไร่ โดยมีรายละเอียดที่ผู้ประสงค์จะยื่นซองประมูลราคาต้องปฏิบัติดังที่แนบมานี้  Binder1.pdf 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin