Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ (1 ก.พ. 66) ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) พร้อมกับส่วนราชการ ท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชน ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2566 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนและประชาชน โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ
จากนั้น นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีการประกวดในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เข้าร่วมประกวดครบทุกประเภท ทั้ง 7 ประเภท คือ ประเภท จังหวัด อำเภอ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ และ เรือนจำ โดยมีหน่วยงาน องค์กรเข้าร่วม จำนวน 24 หน่วย ซึ่งจะได้มีการซักซ้อมและตระเตรียมข้อมูลเพื่อร่วมเข้าประกวด ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์มีหน่วยงานที่ผ่านระดับต่างๆแล้วหลายหน่วย อาทิ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดับทองแท้ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รักษามาตรฐานต้นแบบระดับทองปีที่ 1 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 และ บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช้อป รีเทล รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 2
นอกจากนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทำการประกวดเยาวชนคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวด 76 คน มีเยาวชนผ่านคัดเลือก จำนวน 10 คน โดยจะเข้าร่วมประกวดเยาวชนคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin