ม.กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 50 แห่ง ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 50 เครื่อง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย “เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 50 เครื่อง จากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยคุณบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อให้บริการดูแลรักษาพยาบาล และช่วยต่อลมหายใจแก่ผู้ป่วย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin