ประกาศคัดเลือกผู้จัดการร้านค้าและให้บริการ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

1. ประกาศ เรื่อง คัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564​

2. ประกาศ เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผม บัณฑิต มหาบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ​

3. ประกาศ เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายเสื่อพับและร่ม ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

4. ประกาศ เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษาและเครื่องแต่งกาย ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin