คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ สนามหญ้าหน้าศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมผู้ไท (เฮือนภูไท) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยภายในงานมีการจัดแสดงดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของวงดนตรีสากล โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชมการแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ๑. วงดนตรีKSU BAND ๒. วงดนตรีมอน้ำดํา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๓. สมาคมหมอลําจังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin