มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ขอเชิญร่วมงาน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย” ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) ในวันดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม

  • พิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัย
  • การแสดงสถานศึกษา
  • นิทรรศการด้านความปลอดภัย ตอบคำถามชิงรางวัล และเกส์
  • สาธิตการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น (CPR)
  • สาธิตการดับเพลิงจากหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin