ม.กาฬสินธุ์ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 7 วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นักศึกษาเชิญตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในโอกาสครบรอบ 7 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 9 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 7 ปี โดยขบวนนักศึกษาได้เชิญตราสัญลักษณ์ ธง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากนั้นนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์” ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในหัวข้อ “การพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม” โดยมีรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 7 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ ศิษย์เก่าดีเด่น คณาจารย์ประจำดีเด่นด้านอุทิศตนและเสียสละ ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาตนเอง บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการอุทิศตนและเสียสละ ด้านการพัฒนาตนเอง นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาด้วยนอกจากนี้มีการแสดงศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ จัดแสดงผ้าไหมแพรวา ผ้าพื้นเมืองที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ในการพัฒนาผ้าแพรวา ผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีหลากหลาย เพิ่มมูลค่าทางตลาด สร้างรายได้ให้กับชุมชน “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin