Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาเชิงพื้นที่ ประจำปี 2565 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเขตพื้นที่สำนักงานศึกษาธิภาค 12 ร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ท่าน ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin