สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมสตรอาเซียน และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บูรณาการจัดโครงการ “สวยสไตล์ภูษาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมสตรอาเซียน และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บูรณาการจัดโครงการ “สวยสไตล์ภูษาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยมี ผศ.ดร.อำภาศรี พ่อค้า คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้กับคณะผู้จัดงาน โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม ศิลปการแสดงการสืบสานบุญเดือนเก้า “ข้าวประดับดิน” การแต่งกายชุดวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำภาค โดยบ้านชวนนุ่งซิ่น การดูแลรักษาผ้าไทย เวทีเสวนา ไอเดียผ้าไทยใส่สนุก เดินแบบชุดแต่งกายชุดวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำภาค

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin