มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin