Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีเปิดและลงนามความร่วมมือกาฬสินธุ์เมืองแห่งการเรียนรู้​สู่คนอายุยืน ระหว่าง 3 หน่วยงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร​ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ภายในงานมีสินค้าจำหน่ายออกบูธเป็นจำนวนมาก

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin