Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ครั้งที่ 7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ครั้งที่ 7 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ พันตำรวจเอกสมบัติ พรรณขาม ผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านวิมาลย์ ทิพย์อาสน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณาจารย์นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 42 โรงเรียน จำนวน 72 ทีม จากจังหวัดกาฬสินธุ์ เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม ขอนแก่น อุดรธานี และมุกดาหาร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin