ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในงานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการ “การแข่งขันกีฬาฟุตซอล” ประจำปี 2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2565 ณ สนามฟุตซอลสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ส่งทีมนักกีฬาฟุตซอลเข้าทำการแข่งขัน ในงานกีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการ “การแข่งขันกีฬาฟุตซอล” ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีส่วนช่วยให้มีการพัฒนาการในด้านต่างๆ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือปัญหาสังคมในระดับหนึ่ง รวมทั้งเป็นการพัฒนากีฬาฟุตซอลภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และจังหวัดกาฬสินธุ์ นำไปสู่การพัฒนากีฬาขั้นไปสู่ในระดับประเทศ ต่อไปในอนาคต ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทีม A (นักศึกษาพื้นที่ในเมือง) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มีรายชื่อดังนี้ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ ผู้จัดการทีม- นายธนัญชัย เฉลิมสุข ผู้ฝึกสอน- สิบเอกธีรวัฒน์ หอมกลิ่น ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน- นายภูมิบดี ย่าก่ำรุ่งเรืองกุล นักกีฬา- นายวีรชน เจินทำ นักกีฬา- นายนันทชัย ปรีพูล นักกีฬา- นายอภิสิทธิ์ สนสุนันท์ นักกีฬา- นายพิทักษ์ งามวรรณ นักกีฬา- นายปิยพล ศรีประไหม นักกีฬา- นายพณพล กุลณเสถียร นักกีฬา- นายนันทวัฒน์ นันภักดี นักกีฬา- นายชัยรัตน์ พุทลา นักกีฬา- นายจักรพงษ์ สุระเสียง นักกีฬา- นายธนิสร จันทะศร นักกีฬา- นายเจริญพงศ์ สีบง นักกีฬา

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin