บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพของบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2 คน ได้แก่ นางสาวศรุดา หมู่โยธา และนางสาวนภัทรธิดา พรมดีราช ได้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพของบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หลักสูตร ระดับกลาง ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin