Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมอบประกาศนียบัตรโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานสื่อน้ำดี มีคุณภาพ สู่สังคม ให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย อาจารย์ธีรนันท์ ขันตี และนายวีรพล คำสุวรรณ เป็นผู้รับมองรางวัลในนามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลประเภทรางวัลสื่อท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลงานภาพยนตร์เรื่อง Spirit of Phutai “อุ่น” ผ้า – ทอ – รัก และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 97 ผลงานที่สร้างสรรค์สื่อดีๆ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ผลงานภาพยนตร์เรื่อง Spirit of Phutai “อุ่น” ผ้า – ทอ – รัก เป็นสื่อท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลงานการกำกับและเขียนบทภาพยนตร์ โดย นายวีรพล คำสุวรรณ ควบคุมการผลิต โดย อาจารย์ธีรนันท์ ขันตี ที่ปรึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อำนวยการสร้าง โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin