ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 53

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 53 พร้อมจัดบูธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน โดย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 53 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรม โดยมีนางาสวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการเงิน ภาคเอกชน ประชาชนร่วมกิจกรรม การจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่ 53 ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ และสํานักงานขนส่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วม โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ มียอดลูกหนี้ที่รับเชิญเข้าร่วมงานทั้งสิ้น จํานวน 7,552 ราย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจัดเวทีเสวนาให้ความรู้ด้านกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทภาคประชาชน จํานวน 10 ศูนย์ มอบเกียรติบัตรศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 4 ศูนย์และมอบเงินค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จํานวน 14 ราย การจัดบูธกิจกรรมให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin