Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการประชุมคณะที่ปรึกษา ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการประชุมคณะที่ปรึกษา ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมภูไท อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ ชั้น 2 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพันธกิจหลัก ด้านที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งหารือการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับที่ปรึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 9 ท่าน และพูดคุยเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทย (ลูกทุ่งเมืองน้ำดำ) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 – 5 สิงหาคม 2565 รอบชิงชนะเลิศแสดงจริง ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin