มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมใจทํานุบํารุงสืบสานพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ร่วมกับ คุ้มวัดดงปอ ชุมชนดงปอ ชุมชนหาดลำดวน ชุมชนหัวคู-หนองเรือ โรงเรียนชาญยุทธวิทยา และโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาล 5 ดง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมร่วมใจทํานุบํารุงสืบสานพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ร่วมกับ คุ้มวัดดงปอ ชุมชนดงปอ ชุมชนหาดลำดวน  ชุมชนหัวคู-หนองเรือ โรงเรียนชาญยุทธวิทยา และโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาล 5 ดง ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) พร้อมร่วมใจทํานุบํารุงสืบสานพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin