นักศึกษาและบุคลากร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ภายใต้โครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

นักศึกษาและบุคลากร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ภายใต้โครงการ  “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ท่านมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กอ.รมน. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ บริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี” ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อให้ความต้องการโลหิตเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตเป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin