มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ University of Danang ประเทศเวียดนาม ด้านความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ University of Danang ประเทศเวียดนาม ด้านความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ์ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting กับ University of Danang ประเทศเวียดนาม ซึ่งนำโดย Assoc.Prof. Dr. Le Quang Son รองอธิการบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย การลงนามในครั้งนี้จะเป็นการขยายความร่วมมือของทั้ง 2 สถาบันในด้านการแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม การเรียนการสอน การวิจัย และการทำหลักสูตรร่วมกันในอนาคตต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin