Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปี 2565  ณ อาคารบริการกลางโรงอาหารหอพักสวัสดิการนักศึกษา พื้นที่ในเมือง  และในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 จัดกิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา พื้นที่นามน มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้า จำนวน 5 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา รับประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ เพื่อความสิริมงคลในกิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin