ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farm) เพื่อเรียนรู้ด้านการเกษตรอัจฉริยะพื้นฐานอีกทั้งยังถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอาชีพตามโครงการคืนความสุขให้ครอบครัวตำรวจกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  และพลตำรวจตรี วรวัฒน์ มะลิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farm) ซึ่งโครงการดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัดชา เหมันต์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า โครงการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอัจฉริยะพื้นฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้ที่สนใจ และในครั้งนี้เป็นการอบรมฝึกอาชีพตามโครงการคืนความสุขให้ครอบครัวตำรวจกาฬสินธุ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin