มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุม CLC KALASIN Open house ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดประชุม CLC KALASIN Open house ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการ ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Online ช่องทาง Facebook Live สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเปิด และบรรยายพิเศษ /มอบนโยบายการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ และยังมีการมอบโล่สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มอบเกียรติบัตรคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่มีการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  อีกทั้งยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และการเสวนาวิชาการ ประเด็น “การจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ด้วยกลไก CLC”    ( ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่  ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำเสนอการการขับเคลื่อนการพัฒนาและใช้หลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยง ของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคู่พัฒนา ในฐานะเจ้าของหลักสูตรที่ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ หลักสูตร โรงเรียนนำร่อง ได้แก่ โรงเรียนร่องคำ โรงเรียนกมลาไสย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์    นำเสนอการดำเนินและผลการพัฒนา/ใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง    

และปิดท้ายด้วย วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล นำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคู่พัฒนา ในฐานะเจ้าของหลักสูตรที่ ส่งเสริมให้เกิดการใช้หลักสูตร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin