อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ นำบุคลากร และนักศึกษา สืบสานประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ นำบุคลากร และนักศึกษา สืบสานประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว

วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ แผนกนาข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว ซึ่งวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 1. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันงดงามของบรรพบุรุษ  2. เพื่อก่อให้เกิดความรักและสามัคคีในกลุ่มของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลกรที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จากทุกคณะ จำนวน ๒๐๐ คน การดำเนินงาน โครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนงานต่างๆ

[ngg src=”galleries” ids=”8″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin