ม.กาฬสินธุ์ (MOU)กับส่วนราชการและหน่วยงานภายในจ.กาฬสินธุ์ 25 หน่วยงาน เพื่อ“การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดกาฬสินธุ์” ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับส่วนราชการและหน่วยงานภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 25 หน่วยงาน วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin