Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ นายสุชาติ เจริญธรรม ผู้อำนวยการเขตกาฬสินธุ์ และนางปราณี เต็มบุญเกียรติ ผู้จัดการธนาคารออมสินธุ์ สาขาสหัสขันธ์ ในการเข้ามอบรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ Best of the Best ประเภท คิดดี (ผลงาน :: ผลิตภัณฑ์กี่ทอผ้าพกพา”) ในชื่อทีม “สิงห์สะอาดโมเดล” กลุ่มทอผ้าผื้นเมือง ลายขิดไดโนเสาร์ บ้านสิงห์สะอาด ในการนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563-2564 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกศล เรืองแสน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรพ ขันธิรัตน์ และอาจารย์ภัคคิป ไกรโสดา โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท #ENgineeringKSU#ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายจักรินทร์ อิ่มเขจร และนายอดิเทพ อุ่มชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin