ม.กาฬสินธุ์ MOU ผู้ประกอบการ เติมศักยภาพนักศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เรียนจริง ทำได้จริง มีรายได้ระหว่างเรียน..

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin