Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอนามน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00-22.30 น.ที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองดินจี่ บ้านหนองน้อย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมะณี รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ซึ่งงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดทั้งสองพื้นที่  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามนจัดร่วมกับเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสงเปลือย ส่วนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง จัดร่วมกับชุมชนหาดลำดวน ชุมชนหัวคู ชุมชนดงปอ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยสู่อนุชนรุ่นหลัง ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอ จังหวัด และการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอ จังหวัดส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประเพณีไทย
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายอาหารอร่อยไร้แอลกอฮอล์ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การประกวดนางนพมาศ และการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีพี่น้องประชาชน มาร่วมลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาและชมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกันอย่างคึกคัก

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin